Getaran Jiwa

Soul Vibrations

Getaran Jiwa by P. Ramlee
(Translation lyrics below)
靈魂的震盪 (中譯歌詞見下)

Getaran jiwa                            靈魂的震盪
Melanda hatiku                       湧入我的心房
Tersusun nada                        編排的聲調
Irama dan lagu                        旋律與歌謠
Walau hanya sederhana         雖然只是平平凡凡
Tetapi tak mengapa                 不過也沒怎麼樣
Moga dapat membangkitkan   但願可以再度喚起
Sedarlah kamu wahai insan    醒醒吧你,人呀人啊 繼續閱讀